Partners

Zonder onze eigen specialisten en onze strategische businesspartners zou het voor ons niet mogelijk zijn de kwaliteit en capaciteit te bieden die onze klanten van ons mogen verwachten. Onze businesspartners:

BG.Legal

BG.legal is een full service advocatenkantoor dat op diverse expertises (rechtsgebieden) werkt voor bedrijven in de Life Sciences.

Wie zijn onze cliënten?

Wij werken voor bedrijven in verschillende fases van ontwikkeling; start-ups, scale-ups en volwassen bedrijven.

Wat doen wij?

Wij adviseren (en procederen) over diverse overeenkomsten (opstellen, beoordelen, nakoming) op diverse gebieden, zoals:

  1. Wetenschappelijk onderzoek (overeenkomsten zoals consortium agreements, license agreements, R&D overeenkomsten);
  2. Beschermen van IP (NDA, vastleggen know how en IP, merkregistratie);
  3. Exploitatie van IP (licentie, manufacturing, in- en verkoopvoorwaarden, distributie/agentuur, vergelijkende/misleidende reclame, geneesmiddelenreclame);
  4. Arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten, beëindiging van arbeidsovereenkomst, gevolgen WAB);
  5. Ondernemingsrecht (aandeelhoudersovereenkomsten, fusies & overnames).

Neem voor meer informatie contact op via wijst@bg.legal of 088-1410821.

Search Rebels

Search Rebels biedt opdrachtgevers een keuze uit de beste kandidaten die daadwerkelijk het verschil maken. Aan kandidaten bieden wij een rol die volledig aansluit bij hun persoonlijke ambities mét ruimte voor groei bij een prachtige werkgever.

Search Rebels hanteert een ‘high touch approach’ voor rollen waarbij dat normaliter niet gebeurt: executive search. Zij durven net dat tikkie anders te zijn. Voor opdrachtgevers betekent dit dat zij echt willen doorgronden wat gezocht wordt in kandidaten en hoe succes in de beoogde rol eruit ziet. Voor kandidaten betekent dit dat Search Rebels daadwerkelijk een inhoudelijk adviseur is die hen begeleidt in het maken van een belangrijke stap. Search Rebels gelooft in de kans die een specifieke rol voor hén biedt en maakt daardoor de beste matches.

Search Rebels werft voor de gehele functiewaaier maar is op haar best in specifiek de functionele staf en rollen met een specifieke technische/research dan wel leidinggevende component. Zij richten zich daarbij op middle management of next-in-line.

Search Rebels is onderdeel van de Volta Group.

Neem voor meer informatie contact op via basecamp@searchrebels.com of 085-0640814.

Raaf Subsidieadvies

Subsidie kan een goed middel zijn om innovaties te versnellen. Elke ondernemer met een goed idee is namelijk op zoek naar financiering voor de beoogde innovatie. Het liefst financiering die hij niet hoeft terug te betalen zodat risico’s beheersbaar blijven. Veelal is de eerste vraag die innovatieve ondernemers aan ons stellen dan ook: “Help mij wegwijs te worden in het oerwoud van subsidies”.

Raaf Subsidieadvies staat voor een slimme vogel, een no-nonsens innovatie regisseur die ondernemingen helpt met een praktische aanpak. Gericht op het initiëren, organiseren, financieren en uitvoeren van innovatieprojecten. Dit kunnen technische innovaties zijn, projecten met een maatschappelijke impact of met een sociaal karakter. Hoe vooruitstrevender het idee en hoe groter de impact kan zijn, hoe leuker wij dat vinden! Als slimme vogels helpen wij innovatieve ondernemers graag verder in dit speelveld.

Neem voor meer informatie contact op via kees@raaf-bi.nl of 085-0761369.