Accountancy
Accountancy

Natuurlijk hebben we bij Nelisca een goed gevoel voor ‘de cijfers’. Of het nu gaat om tussentijdse rapportages, prognoses of (complexe) jaarrekeningen: u kunt ervan op aan dat deze tot in de puntjes kloppen. Samen zorgen we zo voor meer inzicht in het heden en naar de toekomst.

Een greep uit onze accountancydienstverlening:

  • samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen;
  • tussentijdse rapportages;
  • (liquiditeits)begrotingen;
  • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging;
  • bedrijfseconomische advisering;
  • verzorgen van accountantsverklaring (bijvoorbeeld bij subsidieafrekeningen).